Technologie binnen handbereik !

 

 

Onder dit motto zijn wij bekend in geheel Europa, en daarbuiten.

ISAGRI is een totaal leverancier in de markt voor agrarische sotware, van teeltregistratie en bedrijfsmanagement, over gps meting en geleiding tot een netwerk van weerstations.

ISAGRI software wordt door de gebruikers gewaardeerd om de gebruikersvriendelijkheid en compleetheid. Wij werken met dealers die zelf ook teler zijn, zo blijven we dicht bij de praktijk en is een goede cursus bij de software gewaarborgd.

 

 

Geert Vandepitte, verantwoordelijke voor Isagri Vlaanderen, legt uit hoe Isagri tewerk gaat om de afstand tussen het bedrijf en de klant zo klein mogelijk te houden. Daarbij wordt gewerkt volgens een ‘triptiek’ (drieluik) bestaande uit software, opleiding en service.

Het eerste luik, nl. de verkoop van de management software, bestaat er in om samen met de klant te kijken welk product het best bij zijn bedrijfssituatie past.

Het tweede luik is volgens Geert Vandepitte het belangrijkste, nl. de opleiding. Die gebeurt steeds bij de klant thuis en op maat van de klant. De klant voelt zich beter in zijn eigen omgeving en kan alle vragen stellen eigen aan zijn bedrijf. Zo zorgen we dat iedere klant in de best mogelijke omstandigheden opstart. Iedere opleiding gebeurt door ‘correspondenten’, dit wil zeggen gebruikers van het programma die, naast hun eigen landbouwbedrijf, opleidingen verzorgen vanuit de praktijk.

Deze correspondenten krijgen, naast hun eigen praktijkervaring, bijkomende opleiding om zo goed mogelijk onze nieuwe klant op weg te helpen. Vandaag telt Vlaanderen 12 correspondenten, maar we hebben er nog meer nodig. Hoe meer verkopen, hoe meer opleidingen er dienen gegeven te worden. We zijn dan ook steeds om zoek naar personen die hun kennis van de software willen overdragen aan nieuwe klanten. Die openstaan om nieuwe technologieën te willen aanbrengen om onze landbouwsector te laten evolueren.

Het derde luik ten slotte is de service en bestaat uit een service contract. 1 op 3 personeelsleden bij ISAGRI is actief bij helpdesk of ontwikkeling van nieuwe of bestaande producten. De hoofdpunten in dit onderhoudscontract zijn regelmatige updates, helpdesk, gebruik van serverruimte en klantbezoeken door onze vertegenwoordigers. Bij ISAGRI is persoonlijk contact van belang !
 

 

 

Naam * : 
Voornaam * : 
Adres*: 
Postcode*:  
Woonplaats*  
Mobiel nummer* 
E-mail *