Agrosoftware binnen handbereik !Het verhaal van Isagri begint eind van de jaren zeventig. Jean-Marie Savalle had juist zijn studies van landbouwingenieur afgerond en droomde ervan het ouderlijk landbouwbedrijf over te nemen. Omdat zijn vader zich nog te jong achtte om reeds uit het bedrijf te stappen, raadde hij zijn zoon aan om eerst nog enkele jaren elders te gaan werken.

Jean-Marie trok daarom naar de Verenigde Staten, waar hij o.m. op een melkveebedrijf ging meewerken. Het was zijn bedoeling om het jaar nadien ook in Rusland de landbouw te gaan verkennen, maar intussen kreeg hij een aanbieding van een universiteit in Canada om daar professor te worden en onderzoek te doen naar computerprogramma’s voor bedrijfsbeheer. Dat was een contract van drie maanden, maar uiteindelijk bleef hij er drie jaar werken vooraleer naar Frankrijk terug te keren met de bedoeling om nu het bedrijf van zijn ouders over te nemen.

Maar dat was zonder zijn jongere broer gerekend. Die had zich intussen immers reeds op het bedrijf geïnstalleerd. Samenuitbating bleek niet mogelijk en daarom aanvaardde Jean-Marie Savalle het aanbod van de landbouwhogeschool van Beauvais om het onderzoek dat hij in Canada had gedaan daar als professor verder te zetten, namelijk. de ontwikkeling van beheerprogramma’s voor de landbouw. Dat duurde enige tijd tot wanneer in 1983 de universiteit besliste dat er geen geld meer voor was en Jean-Marie aanbood om op zelfstandige basis te gaan werken. Hij nam drie ingenieurs mee en startte het bedrijf Isagri op, wat staat voor Informatique et Service à l’agriculture (informatica en dienstverlening aan de landbouw).

Zo werd in 1991 een eerste buitenlands filiaal opgericht in het Spaanse Valencia en werd de kaap van de honderd werknemers overschreden.

In 1997 startte het bedrijf terre-net.fr op, een landbouwportaal op internet dat landbouwinformatie en marktberichten voor de landbouw brengt. In dat jaar waren er reeds 300 mensen tewerkgesteld in het bedrijf. In 2001 wordt het bedrijf opgesplitst in enerzijds Agiris dat zich vooral naar landbouwboekhouding (o.m. voor loonwerkers) richt en Isagri voor landbouwers, coöperatieven en toeleveraars aan de landbouw.

In 2011 komt er een volgende stap in de mediawereld, met de overname van het belangrijkste Franse landbouwblad, La France Agricole. Met de groei die intussen is gebeurd en met die overname komt het aantal werknemers dan op 1.100. En de groei blijft verder gaan met in 2015-2016 de overname van Landmark Systems, een gelijkaardig bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, en in 2017 de overname van Irium, een bedrijf dat gespecialiseerd is in software voor dealers.

Die omzet wordt gerealiseerd bij 130.000 klanten door 1.550 werknemers


En de groei blijft verder gaan met in 2015-2016 de overname van Landmark Systems, een gelijkaardig bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, en in 2017 de overname van Irium, een bedrijf dat gespecialiseerd is in software voor machine dealers.

Intussen is ISAGRI actief in alle landbouwlanden in Europa: Frankrijk – Spanje – Portugal – Engeland – België – Nederland – Duitsland – Italië – Zwitserland – Roemenië  

Naam * : 
Voornaam * : 
Adres*: 
Postcode*:  
Woonplaats*  
Mobiel nummer* 
E-mail *