Météus

Isagri - Météus
Meteo gegevens precies op UW percelen

Météus

download de flyer

Météus Compact

 • Pluviometer:
  • Hoeveelheid en intensiteit neerslag
  • Vangbeker van 200 cm3
 • Temperatuur:
  • Precisie <0.5°C
  • Berekening dauwpunt
 • Luchtvochtigheid:
  • Precisie <3%
 • Mogelijkheid om uit te breiden met:
  • Anemometer: Windrichting -en snelheid

meer over Météus

Météus compact
Météus Evolution

Météus Évolution

 • Pluviometer:
  • Hoeveelheid en intensiteit neerslag
  • 200 cm3
 • Temperatuur:
  • Precisie <0.5°C
  • Berekening dauwpunt
 • Luchtvochtigheid:
  • Precisie <3%
 • Anemometer:
  • Windsnelheid
  • Windrichting
  • Snelheid van windvlagen
 • Windsnelheid -en richting
 • Luchtdruk
 • Bijkomende toegang
 • Mogelijkheid om uit te breiden met:
  • Pyranometer
  • Bladnatsensor
  • Temperatuursensor boven de grond
  • Temperatuursensor in de grond

meer over Météus

Wat zit inbegrepen bij uw station ?

 • Koppeling van een station met smartphone of computer
 • Regenval in reële tijd
 • Som en historiek van regenval, temperatuur
 • Instellen van alarmen: op basis van het eigen station of een derde station
 • Via SIGFOX-verbinding: actuele verzending van gegevens via internet. Geen SIM-kaart nodig
 • Opslag van historische gegevens op een beveiligde server
 • Toegang tot Météusnetwerk: raadpleeg de weersgegevens van andere stations
 • Weervoorspelling – weerradar – planning van optimaal moment van behandeling
 • Mogelijkheid om te koppelen met Geofolia

meer over Météus

Wat zit inbegrepen bij uw station?

Diensten van ISAGRI

Voor de ondersteuning van onze gebruikers

Card image cap

Telefonische
ondersteuning 5d/7

Card image cap

Opvolging op het terrein

Card image cap

Opleiding bij uw thuis

Card image cap

Op maat gemaakte tools